top of page

Політика конфіденційності

Дана Політика визначає порядок отримання та відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Оператора (від імені Оператора), порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації щодо Сторін, яка є конфіденційною, та/або інформацією з обмеженим доступом, що отримана Сторонами в процесі участі Учасника в Програмі, тощо.

Будь ласка, ознайомтеся з даною Політикою перед використанням веб-сторінки, а також перед тим, як зареєструватись у Програмі лояльності «POINT».

 

Захист персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється Оператором на підставі згоди , отриманої від Учасника згідно умов правил Програмі лояльності «POINT».
Оператор підтверджує та гарантує, що:

 

  • обробка персональних даних, отриманих від Учасника, здійснюється для конкретних і законних мети та цілей, визначених умовами Правил Програмі лояльності «POINT», або у випадках, передбачених законодавством України.

  • персональні дані обробляються Оператором на підставі згоди, що надана Учасником на умовах правил Програмі лояльності «POINT», у суворій відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту персональних даних;

  • при обробці персональних даних Оператор здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;

  • обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;

  • оператор зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Учасників, окрім випадків, передбачених законодавством України.


Оператор має право бути Розпорядником персональних даних або доручити обробку персональних даних Розпоряднику персональних даних на умовах, визначених у відповідному письмовому договорі.
Розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначеними у договорі з Оператором.
Беручи участь у Програмі лояльності «POINT», учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами даної Політики конфіденційності, Правилами Програмі лояльності «POINT», що розміщені на веб- сторінці Програми за адресою: www.point.kr.ua
Учасник не має права брати участь у Програмі лояльності «POINT» та використовувати веб-сторінку Програми якщо він не згоден та не приймає умови даної Політики. У випадку, якщо при використанні веб-сторінки Програмі лояльності «POINT» Учаснику будь-яким способом стала відома інформація відносно Оператора та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
Учасник розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на на веб-сторінці Програмі лояльності «POINT» інформацію, у відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.
Учасник визнає, що, у разі халатного відношення Учасником до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації на веб-сторінці Програмі лояльності «POINT», треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового запису та Персональних і інших даних Учасника. У такому випадку Оператор не несе відповідальності за збитки, заподіяні Учаснику таким доступом.

 

Інформаційна підтримка (розсилки)

Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його адресу електронної пошти та номеру телефона, що зазначена в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Оператора (надалі – «Повідомлення»).
Учасник має право відмовитись від отримання повідомлень шляхом, описаним у розділі даної Політики «Відмова від отримання повідомлень».

 

Відмова від отримання повідомлень

Учасники Програми, які не хочуть надалі отримувати повідомлення від Оператора, мають право відписатися від розсилок отримання повідомлень або через телефонний дзвінок в будь-якій заклад клубу POINT.

 

Зміна / редагування / видалення персональних даних. Припинення участі у Програмі

Змінювати та редагувати свої персональні дані Учасник може, зайшовши на веб- сторінку Програми за своїм персональним номером картки (чи електронною адресою) і паролем.
Припинити участь у Програмі та видалити свої персональні дані Учасник може шляхом направлення Оператору заяви у довільній формі на припинення участі у Програмі та обробки своїх персональних даних із зазначенням особи, на яку зареєстрована картка, та номеру картки за поштовою адресою, зазначеною у розділі Контактна інформація. Після отримання Оператором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Кропи анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

 

Повідомлення у випадку внесення змін до Політики конфіденційності

Оператор залишає за собою право вносити зміни у дану Політику конфіденційності та періодично переглядати її умови. Нова редакція даної Політики набуває чинності з моменту її публікації на даній веб-сторінці. Використовуючи веб-сторінку Учасник підтверджує згоду з умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Учасником веб-сторінки.

Інші умови

Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання веб-сторінки, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

bottom of page